Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(1): 2-4, doi: 10.5117/mab.6.10069
EFFICIENCYDAGEN
expand article infoG. Hartog
Open Access