Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(1): 9-10, doi: 10.5117/mab.8.10088
EFFICIËNTIE
expand article infoC. A. Blazer, L. Polak
Open Access