Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 9(1): 1-3, doi: 10.5117/mab.9.10090
HET HONORARIUM VAN DEN ACCOUNTANT (Inhoud januari 1932 no.1)
expand article infoJ. Stalling
Open Access