Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 9(1): 12-13, doi: 10.5117/mab.9.10094
VEREENIGING TOT ADMISSIE VAN BELASTINGCONSULENTEN EN IN BELASTINGZAKEN OPTREDENDE ACCOUNTANTS
expand article info MAB
Open Access