Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 10(1): 10-15, doi: 10.5117/mab.10.10104
BESLECHTE GESCHILLEN: Executoriaal derden-beslag’ op in pand gegeven wissels
expand article infoChr. Zevenbergen
Open Access