Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 12(1): 15-16, doi: 10.5117/mab.12.10129
REPERTORIUM VAN TLJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoJ. P. De Haan, R. Philips, J. C. Spangenberg, G. L. Groeneveld
Open Access