Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 13(1): 8-11, doi: 10.5117/mab.13.10134
RECONSTRUCTIE VAN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN
expand article infoJ. J. M. H. Nijst
Open Access