Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 13(1): 11-12, doi: 10.5117/mab.13.10136
NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access