Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(1): 15-19, doi: 10.5117/mab.15.10149
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoM. Behrens, G. L. Groeneveld, J. P. De Haan, E. M. Premsela
Open Access