Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 19(1): 2-10, doi: 10.5117/mab.19.10211
DE STRUCTUUR VAN DEN AFZET MET BETREKKING TOT DE
expand article infoH. J. Van Der Schroeff, J. Van Der Schroef
Open Access