Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 19(1): 10-20, doi: 10.5117/mab.19.10215
HET BESLUIT OP DE DIVIDENDBEPERKING 1941
expand article infoW. Westra
Open Access