Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 19(1): 20-25, doi: 10.5117/mab.19.10218
OVERTOLLIGE VLOTTENDE MIDDELEN BIJ DEN MIDDENSTAND
expand article infoE. J. Tobi
Open Access