Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 19(1): 29-34, doi: 10.5117/mab.19.10221
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITE­ RATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUN­ TANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoL. A. Bakker, G. L. Groeneveld, H. Haverkamp, P. F. R. Stol
Open Access