Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 20(1): 8-11, doi: 10.5117/mab.20.10230
DE BEDRIJFSECONOMIE EN DE NIEUWE ORIENTEERING
expand article infoAbr. Mey
Open Access