Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 20(1): 24-28, doi: 10.5117/mab.20.10237
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITE- RATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUN­ TANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoL. A. Bakker, G. L. Groeneveld, H. Haverkamp
Open Access