Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(1): 27-29, doi: 10.5117/mab.21.10249
BOEKBESPREKING
expand article infoF. Van Heek
Open Access