Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(1): 29-30, doi: 10.5117/mab.21.10250
MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS
expand article info MAB
Open Access