Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(1): 6-14, doi: 10.5117/mab.22.10257
ENIGE OPMERKINGEN OVER DE BETEKENIS VAN DE LEER VAN HET WINSTMAXIMUM
expand article infoJ. L. Mey
Open Access