Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(1): 23-24, doi: 10.5117/mab.22.10261
OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET ARTIKEL OVER MOGELIJKHEDEN EN WENSELIJKHEDEN VAN EEN VERBIZON­ DERING IN DE UITOEFENING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP
expand article infoE. J. Flipse
Open Access