Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 25(1): 28-32, doi: 10.5117/mab.25.10306
DE VERZORGING VAN DE VORM BIJ DE OPSTELLING DER JAARREKENING
expand article infoH. H. M. Foppe
Open Access