Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(1): 29-29, doi: 10.5117/mab.27.10341
IS HET BEGRIP „VERTROUWEN" IN LIMPERG'S LEER OVER DE GRONDSLAGEN VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE EEN ETHISCH BEGRIP?
expand article infoG. De Weger, Lid V.A.G.A.
Open Access