Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 29(1): 4-17, doi: 10.5117/mab.29.10370
ENIGE OPMERKINGEN OVER HET VERSCHIJNSEL VAN DE SPANWIJDTE VAN DE LEIDING ALS GRONDSLAG VOOR EEN ALGEMENE THEORIE VAN ORGANISATIE EN LEIDING DER BEDRIJFSHUISHOUDING
expand article infoA. De Jong
Open Access