Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 29(1): 38-39, doi: 10.5117/mab.29.10377
PUBLICATIE VAN VERSPILLING EN INEFFICIENCIES IN DE JAARREKENING?
expand article infoE. Beekman
Open Access