Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(1): 8-22, doi: 10.5117/mab.30.10390
DE BUDGETVERGELIJKING ALS VERBINDINGSSCHAKEL TUSSEN MICRO- EN MACRO-ECONOMIE
expand article infoAbr. Mey
Open Access