Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(1): 28-42, doi: 10.5117/mab.30.10393
EEN STUDIE OVER EEN LEIDER IN ACTIE (II)
expand article infoH. Reinoud
Open Access