Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(1): 43-48, doi: 10.5117/mab.30.10394
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access