Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(1): 21-32, doi: 10.5117/mab.35.10459
OMZETBELASTING VAN DOOR BUITENLANDERS EN IMPORTEURS VERRICHTE LEVERINGEN; CONSEQUENTIES VOOR DE INVOERWAARDE
expand article infoJ. Tiggelman
Open Access