Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(1): 33-34, doi: 10.5117/mab.35.10460
DE VERVANGINGSWAARDE ALS GRONDSLAG VOOR DE WAARDERING VAN BELEGGINGEN BIJ INSTITUTEN VOOR LEVENSVERZEKERING
expand article infoC. P. A. Bakker
Open Access