Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(1): 35-40, doi: 10.5117/mab.36.10475
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access