Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 40(1): 2-2, doi: 10.5117/mab.40.10507
Rectificatie
expand article infoH. A. J. F. Misset
Open Access