Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(1): 29-34, doi: 10.5117/mab.41.10516
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoTh. P. Van Hoorn
Open Access