Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 44(1): 15-24, doi: 10.5117/mab.44.10524
DE TOEGEPASTE WAARDERINGSMETHODEN VAN DUURZAME ACTIVA
expand article infoA. N. De Bruin
Open Access