Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 46(1): 22-27, doi: 10.5117/mab.46.10551
DE BETEKENIS VAN ZGN. AANGEKLEDE SALDOBILJETTEN VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE (II) '
expand article infoJ. M. Vecht
Open Access