Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 48(1): 16-34, doi: 10.5117/mab.48.10564
BALANSWAARDERING EN WINSTBEPALING OP BASIS VAN „CURRENT CASH EQUIVALENTS”
expand article infoF. Krens
Open Access