Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 48(1): 38-39, doi: 10.5117/mab.48.10570
MONOPOLIE EN LEVENSCYCLUS
expand article infoR. Schöndorff
Open Access