Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 51(1): 48-49, doi: 10.5117/mab.51.10611
BOEKBESPREKING
expand article infoD. Juch
Open Access