Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(1): 36-40, doi: 10.5117/mab.54.10635
VAN STEEKPROEF TOT STEEKSPEL
expand article infoM. Vermaas
Open Access