Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(1): 2-15, doi: 10.5117/mab.57.10682
De verschaffing van risicodragend vermogen onder de Garantieregeling particuliere participatiemaatschappij en
expand article infoG. Rietkerk
Open Access