Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(1): 16-26, doi: 10.5117/mab.57.10683
Micro-electronica en economie
expand article infoP. De Wolff
Open Access