Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(1): 27-33, doi: 10.5117/mab.57.10684
Numerieke kredietbeoordeling
expand article infoM. J. T. J. Van Nieuwburg
Open Access