Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(1): 38-39, doi: 10.5117/mab.57.10688
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoJ. Nathans
Open Access