Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(1): 1-1, doi: 10.5117/mab.59.10700
maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde
expand article info MAB
Open Access