Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(1): 31-42, doi: 10.5117/mab.59.10712
Verschoningsrecht en beroepsgeheim
expand article infoA. F. M. Dorresteijn
Open Access