Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(1): 46-47, doi: 10.5117/mab.59.10715
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoJ. Nathans
Open Access