Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(1): 3-10, doi: 10.5117/mab.60.10720
De optietheorie, een toepassing
expand article infoA. C. C. Herst, A. G. Z. Kemna
Open Access