Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(1): 40-44, doi: 10.5117/mab.60.10726
De stijl van de leider*
expand article infoR. Van Der Meer, Y. H. De Zeeuw
Open Access