Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(1): 45-47, doi: 10.5117/mab.60.10727
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access