Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(1): 39-41, doi: 10.5117/mab.61.10742
Appendix
expand article info MAB
Open Access