Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(1): 23-30, doi: 10.5117/mab.75.10754
Afscheid van de economische voorraad?
expand article infoC. Camfferman
Open Access
Abstract
De economische voorraad is sinds jaar en dag een vertrouwd begrip in de Nederlandse literatuur over externe verslaggeving, waaraan echter de laatste tijd betrekkelijk weinig aandacht is besteed. In die tijd is de internationale invloed op de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften belangrijk toegenomen. Noch IAS noch US GAAP kennen een duidelijke tegenhanger van de economische voorraad. Zij bevatten echter wel begrippen, bijvoorbeeld met betrekking tot voorzieningen en financiële instrumenten, die nauw aan de economische voorraad zijn verwant. In dit artikel worden Nederlandse en internationale verslaggevingsvoorschriften vergeleken om na te gaan welke plaats voor de economische voorraad overblijft bij de huidige ontwikkelingen in de internationale verslaggeving.