Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(1): 8-17, doi: 10.5117/mab.76.10768
Bedrijfstakspecialisatie in de Nederlandse markt voor accountantscontrole
expand article infoRoger Meuwissen, Boy Vluggen
Open Access
Abstract
Zowel de beroepsorganisaties van accountants als de accountantskantoren geven aan dat bedrijfstakspecialisatie cruciaal is voor het accountantsberoep. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar bedrijfstakspecialisatie in de Nederlandse markt voor accountantscontrole. De resultaten van deze studie tonen aan dat er sprake is van bedrijfstakspecialisatie in de Nederlandse markt voor accountantscontrole en dat de mate van bedrijfstakspecialisatie licht daalt gedurende de periode van onderzoek. Tevens blijkt dat de mate van specialisatie in gereguleerde en meer complexe bedrijfstakken hoger is dan de mate van specialisatie in niet-gereguleerde en minder complexe bedrijfstakken. Zo is bijvoorbeeld de mate van specialisatie in bedrijfstakken met veel beursgenoteerde ondernemingen hoger dan in bedrijfstakken met minder beursgenoteerde ondernemingen.